Home

 

Præst og retræteleder

- tidligere fysioterapeut/kropsterapeut

Pastor and leader of retreat

- previous occupation physiotherapist

 

 

Translation of this website into English will be done shortly


Denne hjemmeside er under udvikling

Bopæl i Kolding

birgiturd@birgiturd.dk

+45 2894 0273

Se:   www.retraete.dk og retraetehus.dk

Præsentation af mig

 

Fysioterapeut 1972-2006

Ressourceorienteret uddannelse for fysioterapeuter i perioden 1987-97  (Psykomotorik)

Retrætelederuddannelse på Solåsen Pilegrimsgård i Norge i perioden 2006-10

Cand. Theol. 2013 fra Aarhus Universitet

Præst i forskellige sogne i Kolding Provsti 2013-15

Frivillig præst i Natkirken i Kolding Provsti

Mit grundlag for afholdelse af retræter


Spiritualitet forankret i den kristne teologiske reflektion er fundamentet for min afholdelse af retræter for krop, sjæl og ånd.Min erfaring som retræteleder

 

Min første erfaring som retræteleder har jeg fra en retræte, som jeg og min makker afholdt for en gruppe nordmænd og danskere i 2010 på et kloster Deir Mar Musa i Syriens ørken. Vi kombinerede med klosterets tilbud om stilhed, andagter, kost og logi. Klosteret havde Pavens tilladelse til at invitere andre kristne ind i deres nadverfællesskab. Selv havde vi et stærkt fokus på at inddrage kroppen gennem bøn i bevægelse og gennem tilbud om kropslig hjælp for stress eller andet.

Siden har jeg gennem halvandet år ledet meditativ fyraftensbøn i Bramdrup, samt nogle få gange i Dalby kirke. Siden 2017 jeg arrangerer jeg korte liturgiske pilgrimsvandringer ud fra Simon Peters kirke.

I oktober 2018 har jeg afholdt retraete i Skovhuset.

Enkelte personer har gennem årene selv fundet frem til mig for at få hjælp/samtale, pga mulighed for at inddrage det kropslige.

 

Retræten i Skovhuset okt. 2018 indeholdt:

 

  • Åndelig vejledning og sjælesorg
  • Inddragelse af kropslig stress
  • Gåture i skoven
  • Stilhed, fordybelse, hvile

 

Min baggrund for at lede retræter

 

Som fysioterapeut interesserede jeg mig i 80’erne og 90’erne for den kristne tros møde med New Age. Kroppen var vigtig i dette møde med alternative behandlingsformer. Mange mennesker har fortsat en stor interesse i terapi, krop og alternative behandlinger med et andet trosindhold end den kristne. Mit arbejde med torturofre og andre stressede mennesker gjorde det tydeligt for mig, hvor stor betydning disse samspil mellem tro og interesse for krop og terapi har. Når enkelte mennesker selv fandt frem til mig for samtale/hjælp, opfattede jeg dette som en bekræftelse på, at jeg gik på en vej, hvor jeg skulle kombinere flere vinkler for at møde det hele menneske, og på den måde bruge mine uddannelser og arbejdserfaringer som ballast i arbejde med samtaler og retrætetilbud.

Studiet i teologi og ordination til præst var sammen med min kropslige uddannelse den vej, som jeg måtte gå, i min interesse for kirkens og den kristne tros møde med tidligere New Age, men også nu i mødet med Den nye Spiritualitet, samt i det hele taget i mødet med  hvert menneskes dagligdag. Mit speciale i teologi omhandlede det levede liv, nemlig den ’effektive retfærdiggørelse' i den  lutherske retfærdiggørelseslære. Det giver mig teologisk ballast for mit arbejde som retræteleder.

Sjælesorg og trossamtale, åndelig vejledning, kan således have gavn af at suppleres med en kropslig vurdering af ressourcer. Vurderingen er både fysisk og psykosomatisk. Den involverer kropsholdning, bevægelseskvalitet, diverse parametre for muskler, hud, åndedræt m.m., som sammenholdes med livssituation og samtaleindhold.


 

Mit kirkelige tilhørsforhold

 

Jeg hører til i Simon Peters kirke, Folkekirken, i Kolding. Her er jeg medlem af Fordybelsesudvalget under menighedsrådet.

Ligesom jeg er medlem af Haderslev Stiftsudvalg for Mødet med det Nyspirituelle.

 

For aktiviteter i kirken se: www.simonpeterskirke.dk 

For aktiviteter i stiftet se: www.haderslevstift.dk

 
English:

 

My home church

 

I belong to Simon Peter`s Church, Folkekirken, in Kolding.

I am involved in Christian spirituality in the church and in the diocese.

 

See homesites above

 


Liturgisk pilgrimsvandring,

Simonpeters kirke, Kolding

English: press button

 

Datoer: D.11. maj og d. 28. sept. 2019

Tidsrum: Afgang Simon Peters kirke kl. 13 med hjemkomst senest kl. 17

Ledere: Birgit Urd Andersen og Elly Jørgensen

 

 

Planlagte retræter i Skovhuset i 2019:

 

Uge 21,  man. d. 20. – fred. d. 24. maj

RETRÆTE for krop, sjæl og ånd

Ankomst: 2019-05-20 kl.10-11  Afgang: 2019-05-24  kl.12

Sted: Skovhuset, se www.retraetehus.dk

Tlf: 2894 0273

Email: birgiturd@birgiturd.dk 

Folder:  kan sendes med alle oplysninger, gerne på mail

Pris: Kr. 2.500, indbetales med kr. 500 ved tilmelding og kr. 2.000 senest d. 6. maj 2019, på konto  4728 4571 149478

Arrangør og leder: Birgit Urd Andersen, retrætevejleder, præst, fysioterapeut

Knapper nedenfor: Alle oplysninger

Folder med billeder og tekst kan sendes - helst på mail 

 

 

 

 RETRÆTERNE foregår i en ramme af stilhed, hvile og fordybelse.

Dagen inddeles af andagter, middagsbønnen inkluderer indføring i Jesusbønnen.

Der er mulighed for personlige samtaler hos Birgit, med åndelig vejledning eller sjælesorg, og med mulighed for at inddrage kropslig stress på grundlag af en kropsterapeutisk vurdering.

Birgit modtager gerne ønsker for samtalernes indhold inden retrætens start.

Der forefindes rutevejledninger for gåture i skoven.

Skovhuset ligger inde i skoven.

 

Uge 40,  man. d. 30. sept. - fred. d. 4. oktober

RETRÆTE for krop, sjæl og ånd

Kategori: Vest

Ankomst: 2019-09-30 kl.10-11  Afgang: 2019-10-04  kl.12

Sted: Skovhuset, se www.retraetehus.dk

Tlf: 2894 0273

Email: birgiturd@birgiturd.dk <mailto:birgiturd@birgiturd.dk>

Hjemmeside: www.birgiturd.dk

Folder:  kan sendes med alle oplysninger, gerne på mail

Pris: Kr. 2.500, indbetales med kr. 500 ved tilmelding og kr. 2.000 senest d. 16. sept. 2019, på konto  4728 4571 149478

Arrangør og leder: Birgit Urd Andersen, retrætevejleder, præst, fysioterapeut

 

 

Copyright @ All Rights Reserved

Birgit Urd Andersen

 

Retræteleder

Ugeretræte

Lorem Ipsum