Home

 

Præst og retræteleder

- tidligere fysioterapeut/kropsterapeut

Pastor and leader of retreat

- previous occupation physiotherapist

 


Retræter for krop, sjæl og ånd 


Skovhuset, et retrætested ved Vissing


Se nedenfor under præsentationen


Bopæl i Kolding

birgiturd@birgiturd.dk

+45 2894 0273

Se:   www.retraete.dk og retraetehus.dk

Præsentation af mig

 

Fysioterapeut 1972-2006

Ressourceorienteret uddannelse for fysioterapeuter i perioden 1987-97  (Psykomotorik)


Retrætelederuddannelse på Solåsen Pilegrimsgård i Norge i perioden 2006-10


Cand. Theol. 2013 fra Aarhus Universitet


Medlem af Haderslev Stiftsudvalg for Mødet med det Nyspirituelle, se www.haderslevstift.dk

Frivillig præst i Natkirken i Kolding Provsti


Præst i forskellige sogne i Kolding Provsti 2013-15


Min erfaring som retræteleder

 

Min første erfaring som retræteleder har jeg fra en retræte, som jeg og min makker afholdt for en gruppe nordmænd og danskere i 2010 på et kloster Deir Mar Musa i Syriens ørken. Vi kombinerede med klosterets tilbud om stilhed, andagter, kost og logi. Klosteret havde Pavens tilladelse til at invitere andre kristne ind i deres nadverfællesskab. Selv havde vi et stærkt fokus på at inddrage kroppen gennem bøn i bevægelse og gennem tilbud om kropslig hjælp for stress eller andet.

Siden har jeg gennem halvandet år ledet meditativ fyraftensbøn i Bramdrup, samt nogle få gange i Dalby kirke, samt været frivillig præst i natkirken. Siden 2017 jeg arrangerer jeg korte liturgiske pilgrimsvandringer ud fra Simon Peters kirke.

I oktober 2018, i maj 2019 og i oktober 2019 har vi afholdt retræte i Skovhuset.

Enkelte personer har gennem årene selv fundet frem til mig for at få hjælp/samtale, pga mulighed for at inddrage det kropslige.

 

Retræterne i Skovhuset er egnet for alle, også for dem, der kun kan gå ganske lidt.

Info om Skovhuset:  www.retraetehus.dk

 

  • Åndelig vejledning og sjælesorg
  • Inddragelse af kropslig stress
  • Stilhed, fordybelse, hvile
  • Frihed fra alt husligt arbejde


Ånd, psyke, sjæl, krop og livsvilkår hører sammen i den kristne tro.

Derfor inddrager jeg gerne kroppen, livsforhold og trosspørgsmål hos den enkelte i den sjælesørgeriske og i den åndelige samtale, for at opnå en helhedsorienteret og dybere virkning af samtalen.

Stress er almindelig i vores samfund i dag, og stress-type  vurderes individuelt konkret kropsligt. En sådan vurdering viser ofte behov for en modsat indsats end den sædvanlige, hvis der skal opnås bedring. Det er vigtigt at få låst op for tilstanden, så den ikke "sætter sig fast", gennem helt individuel rådgivning. Dette gælder særligt i et ofte overset stressmønster. Hvert enkelt menneske er forskelligt og unikt, selvom der er nogle overordnede stressmønstre.

Jeg har i mine mange år med behandling af stressede mennesker lagt stor vægt på en respekt for personens egen tro, egne holdninger og særlige individuelle stressmønster, både i behandlingsarbejde og i samtaler.

Yoga eller nye udviklinger af yoga er generaliserende i deres form og møder ikke det præcise individuelle behov, når man er stresset.  Det er desuden min erfaring, at det  kan trække andet med, som er religiøst styret, enten gennem selve navnet yoga, eller gennem indirekte tankegange fra østlig religion eller livstydning, eller fordi man ikke skelner mellem forskellige udgaver af yoga.

Min baggrund for at lede retræter

 

Det begyndte med hjertebønnen, også kaldet Jesusbønnen, og med interesse for kroppen i troen.


Som fysioterapeut interesserede jeg mig i 80’erne og 90’erne for den kristne tros møde med New Age. Kroppen var vigtig i dette møde med alternative behandlingsformer. Mange mennesker har fortsat en stor interesse i terapi, krop og alternative behandlinger med et andet trosindhold end den kristne. Mit arbejde med torturofre og andre stressede mennesker gjorde det tydeligt for mig, hvor stor betydning disse samspil mellem tro og interesse for krop og terapi har. Når enkelte mennesker selv fandt frem til mig for samtale/hjælp, opfattede jeg dette som en bekræftelse på, at jeg gik på en vej, hvor jeg skulle kombinere flere vinkler for at møde det hele menneske, og på den måde bruge mine uddannelser og arbejdserfaringer som ballast i arbejde med samtaler og retrætetilbud.

Studiet i teologi og ordination til præst var sammen med min kropslige uddannelse den vej, som jeg måtte gå, i min interesse for kirkens og den kristne tros møde med tidligere New Age, men også nu i mødet med Den nye Spiritualitet, samt i det hele taget i mødet med  hvert menneskes dagligdag. Mit speciale i teologi omhandlede det levede liv, nemlig den ’effektive retfærdiggørelse' i den  lutherske retfærdiggørelseslære. Det giver mig teologisk ballast for mit arbejde som retræteleder.

Sjælesorg og trossamtale, åndelig vejledning, kan således have gavn af at suppleres med en kropslig vurdering. Den er både fysisk og psykosomatisk. Den involverer kropsholdning, bevægelseskvalitet, musklernes tilstand psykosomatisk, hud, åndedræt m.m., sammen med livssituation og samtaleindhold.


Tag gerne kontakt til mig for at høre nærmere om, hvordan jeg arbejder.


Samtaler kan aftales - uafhængig af retræterne.

Nærmere oplysning kommer snarest her på hjemmesiden.

Jeg har påbegyndt samtaler.

Henvendelse:

mail birgiturd@birgiturd.dk  eller telefon 2894 0273


Planlagte retræter 

 


RETRÆTE d. 27. marts til d. 1. april 2022 bliver gennemført med en lille gruppe.


Der er derfor fortsat mulighed for at melde sig til.


Helhedsorienteret med andagter, samtaler med sjælesorg / åndelig vejledning, inddragelse af kroppens reaktioner / stress.

God tid til hvile og refleksion.


Se dette link for nærmere information

Ånd ud – en retræte for dig, der bærer på smertefulde erfaringer fra religiøse fællesskaber.  | Ådalen Retræte (aadalenretraete.dk)


--------------------


Uge 40, 2022, ma. d. 3. - fred. d.7. okt. SKOVHUSET


RETRÆTE for krop, sjæl og ånd

Ankomst: Mandag kl.11 -12 

Afgang: Fredag kl. 10  

Sted: Skovhuset,  www.retraetehus.dk

Pris: Kr. 2.500 -  

Tilmelding og betaling af depositum kr. 500,-  til Birgit ved tilmelding på  konto  4728 4571 149478

Det resterende beløb kr.2000,- senest mandag d. 19. sept. 2022.

Birgit Urd Andersen, retrætevejleder, præst, tidl. fysioterapeut, Tlf: 2894 0273

Email: birgiturd@birgiturd.dk 

Elly Jørgensen, diakon og pædagog


-----------

Supplerende oplysning:

Retræten er egnet for dem, der kun kan gå lidt. For man er allerede midt i skoven, og gåture er blot en ekstra mulighed for dem, der kan og ønsker det.


 

 

 

  

Mit kirkelige tilhørsforhold

 

Jeg hører til i Simon Peters kirke, Folkekirken, i Kolding. Her er jeg medlem af Fordybelsesudvalget under menighedsrådet.

Desuden er jeg medlem af Haderslev Stiftsudvalg for Mødet med det Nyspirituelle.

 

For aktiviteter i kirken se: www.simonpeterskirke.dk 

For aktiviteter i stiftet se: www.haderslevstift.dk

 
English:

 

My home church

 

I belong to Simon Peter`s Church, Folkekirken, in Kolding.

I am involved in Christian spirituality in the church and in the diocese.

 

See homesites above

 


Pilgrimsvandringer i Svanemosen

Simonpeters kirke, Kolding, for dansktalende og for engelsksprogede

Nye datoer i  2022 kommer 

Datoer: Lørdagene den 12. juni og den 21. august 2021 på engelsk, og 17. april og den 11. september 2021 på dansk

Tidsrum: Afgang Simon Peters kirke kl. 13 med hjemkomst senest kl. 16

Se: www.simonperskirke.dk

Ledere: Birgit Urd Andersen og Elly Jørgensen